Menu

Dynniqs erfarne ingeniører har gennem en årrække udviklet og implementeret trafikstyringssystemer i hele Europa.

ImCity er modulopbygget og kan skaleres og tilpasses efter behov og ønsker. ImCity er således i et system hvor de enkelte moduler hver for sig kan kobles sammen i takt med at udvidelser bliver aktuelle.
Systemet er baseret på åbne snitflader , og opsamler i realtid data fra trafikanter.
Data opsamles enten via ImCity eller tilkoblede undersystemer. Det muliggør automatiserede og foruddefinerede reaktioner såvel som manuelle reaktioner på hændelser og tilstande i realtid på både signaler og skilte.
Udviklingen af ImCity fokuserer i høj grad på brugervenlighed. Eksisterende delsystemer kan have deres egne brugerflader. ImCity samler alle de væsentligste oplysninger i et system, og gør det dermed både hurtigt og nemt at få et overblik over trafiksituationen.
I større områder hvor ImCity er fuldt integreret og hvor både trafik, parkering, skiltning og regional og motorveje overvåges kan systemet anvendes til realtidsovervågning mens ImCity for mindre systemer eller områder fungerer automatiseret og der vil således kun være brug for manuel håndtering ved uforudsete situationer.

Cases